MENU

ADMINISTRATION DEPARTMENT

PERBENDAHARAAN

PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

  • Bahagian Pengurusan Harta
  • Bahagian Penilaian

PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAN LANSKAP

  • Bahagian Perancangan¬†
  • Bahagian Lanskap

UNIT PUSAT SEHENTI

KEJURUTERAAN

  • Bahagian Kejuruteraan Mekanikal / Elektrik
  • Bahagian Kawalan Bangunan
  • Bahagian Kejuruteraan Awam

PERKHIDMATAN PERBANDARAN

  • Bahagian Perkhidmatan Perbandaran
  • Bahagian Kesihatan Awam
  • Bahagian Perlesenan