MENU

Daerah Pentadbiran/Kawasan Pihak Berkuasa

Jumlah

Warganegara Malaysia

Bukan
Warganegara
Malaysia

Jumlah

Bumiputera

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

Melayu

Bumiputera
Lain

MARANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.D. Marang

95,283

93,851

91,735

91,699

36

1,834

163

119

1,432

Binjai Rendah

538

536

536

536

-

-

-

-

2

Bukit Payong

2,062

2,028

1,998

1,997

1

30

-

-

34

Marang

4,492

4,466

4,332

4,332

-

133

1

-

26

Wakaf Tapai

825

766

598

598

-

166

1

1

59

Kawasan selebih M.D.

87,366

86,055

84,271

84,236

35

1,505

161

118

1,311