MENU

Objektif

  • Memberi perkhidmatan pertadbiran yang cekap.

  • Mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan dan kemudahan-kemudahan awam untuk masyarakat setempat.

  • Mempertingkatkan perancangan pembangunan meliputi semua sektor ke tahap yang lebih tersusun dan mantap.

  • Mengadakan kemudahan asas yang cukup kepada penduduk-penduduk dalam kawasan pentadbiran.

  • Mengadakan kemudahan sosial dan rekreasi serta mengindahkan kawasan-kawasan.

  • Meningkatkan kualiti hidup penduduk dalam kawasan majlis.

  • Menambahkan penyertaan bumiputera dalam bidang perdagangan dan perniagaan selaras dengan Dasar Ekonomi Baru.

Kod Etika MDM Terengganu

      Kami warga MDM Terengganu berazam untuk mengamalkan Kod Etika MDM Terengganu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab berasaskan prinsip dan teras berikut:-

  • Mengamalkan nilai-nilai murni sebagai budaya kerja.

  • Mengamalkan nilai-nilai unggul professional di dalam perkhidmatan.

  • Memegang teguh prinsip akauntabiliti dan kedaulatan undang-undang dalam tugas yang diamanahkan.

  • Mengamalkan dan melaksanakan budaya korporat perkhidmatan awam Negeri Terengganu.

      Bagi menegakkan pentadbiran yang bersih, cekap, dan amanah ke arah perkhidmatan yang ‘Cemerlang'.

Halaman : 1 2 3 4 5