MENU

1.Menyediakan ulasan berkaitan Permohonan Kebenaran Merancang dalam masa 2 (dua) minggu ATAU 14 (empat belas) hari (hari bekerja) dari tarikh maklumat permohonan lengkap diterima.

2.Mensasarkan 23 proses permohonan Kebenaran Merancang dalam jangka masa 25 hari bekerja.

3.Proses Pengeluaran Silij Kebenaran Merancang dalam masa 7 (tujuh) hari (hari bekerja) dari tarikh dokumen / pelan pra hitungan lengkap di terima.

4.Setiap Permohonan Tanah Kerajaan yang diterima daripada Pejabat Tanah  akan disiasat dan diberi ulasan / pengesyoran dalam masa 2 (dua) minggu (hari bekerja).

5.Menyediakan ulasan dan kertas kerja berkaitan Permohonan Nama Taman dan Jalan dalam masa 2 (dua) minggu ATAU 14 (empat belas) hari (hari bekerja) dari tarikh maklumat permohonan lengkap diterima.