MENU

PREMIS -  PREMIS KOSONG YANG BOLEH DISEWA DIBAWAH SELIAAN MAJLIS DAERAH MARANG

LOKASI : BANDAR MARANG

NAMA PREMIS : PASAR BESAR BANDAR MARANG    
JENIS     : PETAK IKAN    
Bil. No. premis Nama Penyewa  Deposit   Sewa
Semasa 
1 6 KOSONG        300.00        100.00
2 17 KOSONG        300.00        100.00
JENIS     : PETAK AYAM/DAGING    
Bil. No. premis Nama Penyewa  Deposit   Sewa
Semasa 
1 5 KOSONG        300.00        100.00
2 6 KOSONG        300.00        100.00

 

LOKASI : BUKIT PAYONG

NAMA PREMIS : PASAR BARU BUKIT PAYONG    
JENIS   : PETAK IKAN    
Bil. No. premis Nama Penyewa  Deposit   Sewa
Semasa
 
1 8 KOSONG        480.00        160.00
2 9 KOSONG        480.00        160.00
NAMA PREMIS : PASAR BARU BUKIT PAYONG    
JENIS   : PETAK AYAM    
Bil. No. premis Nama Penyewa  Deposit   Sewa
Semasa 
1 7 KOSONG        480.00        160.00

NAMA PREMIS :BANGUNAN RUMAH  KEDAI 2 UNIT 2 TINGKAT BUKIT PAYONG

BIL NO. PREMIS NAMA PENYEWA DEPOSIT SEWA SEMASA
1. PT 113A KOSONG 1500 500

 

NAMA PREMIS : PERKEDAIAN TAMAN BUKIT PAYONG PUTERA

BIL NO.PREMIS NAMA PENYEWA DEPOSIT SEWA SEMASA
1 70003 C KOSONG RM2100.00 RM 700.00

LOKASI : WAKAF TAPAI

NAMA PREMIS : PASAR BARU PEKAN WAKAF TAPAI    
Bil. No. premis Nama Penyewa  Deposit   Sewa
Semasa 
1 1(Tapak J/Daging) KOSONG                   150.00          50.00
2 2(Tapak J/Daging) KOSONG          150.00          50.00
3 3(Tapak J/Daging) KOSONG          90.00          30.00
4 4(Tapak J/Daging) KOSONG          90.00          30.00
5 5(Tapak J/Daging) KOSONG          90.00          30.00
6 6(Tapak J/Daging) KOSONG          90.00          30.00