MENU

Asas Rujukan Perancang Bandar dan Desa

1)Akta Perancangan Bandar Dan Desa, 1976 (Akta 172).

2)Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1995

3)Dokumen Warta Rancangan Tempatan Daerah Marang 2008-2020.

4)Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (AM) (Terengganu) 2012.

5)Kaedah-kaedah Kawalan Perancangan  (Pemajuan Tanah Tinggi dan Lereng Bukit) Negeri Terengganu 2012

6)Garis Panduan Perancangan dan Piawaian  JPBD. (GP – 60 / GP Negeri – 10)

7)Dasar Negeri dan Persekutuan. (Berkaitan Perancangan Pembangunan)

8)Manual Penyiasatan, Penguatkuasaan dan Pendakwaan (Akta 172)

9)Kaedah-Kaedah Kelayakan Orang Yang Boleh Menyedia Atau Mengemukakan Pelan Serta Dokumen Untuk Kebenaran Merancang Negeri Terengganu 2016

10)Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan  Terengganu 2016