MENU

YDP

Nama : TUAN HAJI ZUWISLAN BIN AWANG
Jawatan : Yang Dipertua Majlis Daerah Marang
Agama : Islam
Umur :  
Negeri Lahir :  
Email :  
Kewarganegaraan :  
Keturunan :  

 

SEJARAH PERKHIDMATAN YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH MARANG

Bil

Jawatan

Tarikh Perkhidmatan

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 12

 

                  
 13