MENU
  • Merancang dan mengawal pembangunan

  • Memberi perkhidmatan/mengawal kebersihan persekitaran

  • Merancang, melaksanakan, menyelenggara dan menggalak program pengeindahan seni taman dan menghijau

  • Merancang dan Melaksanakan program infrastruktur kemudahan awam dan social.

  • Melaksanakan kemudahan perniagaan, perdagangan dan perumahan.