MENU

PENYELENGGARAAN LANDSKAP

Penyelenggaraan landskap Majlis Daerah Marang adalah dibawah uruselia oleh bahagian landskap MDM yang mana terdiri daripada 2 unit dibawahnya iaitu unit landskap dan unit flying squad. Bagi kawasan penyelenggaran landskap daerah Marang  pula terbahagi kepada 2 zon iaitu kawasan Marang dan kawasan Bukit Payong. Antara skop-skop kerja dan jadual bagi penyelenggaran landskap adalah sepertimana berikut:

BIL

KERJA

BAHAN

KENYATAAN

KEKERAPAN

UNIT  TERLIBAT

1.

Menyiram

Air Bersih

Secukupnya membasahi tanah bagi keperluan tanaman.

 Sehari 2x

LANDSKAP

2.

Meracun

Berdaftar dengan lembaga racun makhlus Malaysia.

Meracun serangga perosak dan parasit

  • Penggunaan mengikut pengesyoran

1 bulan 1x atau bila perlu

LANDSKAP

3.

Merumput, mengambur dan membaja

Pokok teduhan dan pokok palma N.P.K Green atau seumpamanya.

 

Pokok renek berbunga N.P.K. Blue red atau seumpamanya.

0.5 – 1.0kg bagi pokok teduahan dan palma.

 

 

30 – 5gram bai pokok berbunga renek.

3 bulan 1x

 

 

 

2 bulan 1x

LANDSKAP / FLYING SQUAD

4.

Pemangkasan

Peralatan Mesin trimmer

Pokok renek berbunga dan topiary mengikut bentuk yang sesuai atau arahan.

 

1 bulan 1x

LANDSKAP / FLYING SQUAD

5.

Selenggara pokok teduhan dan palma.

Guna alat pemangkasan yang sesuai.

Membuang tunas air, ranting padah, sekoh, pelepoh kering dan lain-lain

Bila perlu segera /aduan/ permohonan

FLYING SQUAD

6.

kerja pembersihan /gotong-royong/lain-lain

Peralatan mesin/jentera

Melakukan kerja-kerja segera dan berisiko atas arahan yang diberi

Bila perlu segera /aduan/ permohonan

FLYING SQUAD